Donateur worden

  Leuk dat je erover denkt om donateur te worden van duikvereniging Q-Divers.

  Wat is een donateur?

  Donateurs zijn personen van 18 jaar of ouder die de vereniging wensen te ondersteunen en over haar activiteiten via mail en website geïnformeerd willen blijven.

  Wat betekent het om donateur te zijn van Q-Divers?

  Als donateur kun je deelnemen aan diverse verenigingsactiviteiten. Denk aan onze wekelijkse clubavond, de jaarlijkse barbecue, vrijzwemuurtjes, als kantkijker bij clubduiken, duikevenementen en duikvakanties.
  Je kan bij duikevenementen en duikvakanties zelfs 'af en toe' mee duiken. Je doet dat als donateur wel volledig op eigen risico en je dient ter plaatse tenminste een geldig duikbrevet, een geldige duikmedische keuring, een geldige duikverzekering en je logboek van je laatste duiken te tonen.

  Donateurs kunnen niet deelnemen aan onze duikopleidingen, zoals brevetopleidingen, specialties of andere duik- en zwemtrainingen.

  Hoe wordt je donateur?

  Donateur worden regel je hier online. Vul onderstaand formulier in, druk op [verzenden] en maak minimaal € 50,- over op rekening NL26 INGB 0004 8098 79 t.n.v. Q-Divers te Culemborg.

  Door het invullen van onderstaand formulier en bevestiging door overmaking van de minimum bijdrage voor donateurs, verklaart de donateur bovenstaande te begrijpen en te accepteren.
  Vanaf dat moment houden we je via email op de hoogte van onze evenementen.

  Persoonsgegevens

  *ManVrouw

  Adresgegevens

  Contactgegevens

  Bijzonderheden

  Gegevens met een * zijn verplicht

  Wat dient een donateur nog meer te weten

  Bij 'regelmatige' deelname aan clubevenementen, kan het bestuur van Q-Divers éénzijdig besluiten dat de donateur voor deelname aan toekomstige evenementen lid dient te worden. Hiermee wordt voorkomen dat betreffende donateur ten opzichte van een normaal lid onredelijke en/of onbedoelde voordelen verkrijgt.
  Donateurs mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar hebben in geval van eventuele stemming over een bepaald onderwerp GEEN stemrecht.
  Q-Divers wijst (ondanks boven genoemde) alle aansprakelijkheid gerelateerd aan deelname door de donateur aan verenigingsactiviteiten bij voorbaat van de hand.

  Kosten en duur

  Voor donateurs zoals hierboven bedoeld is een bijdrage van minimaal € 50,- per jaar vastgesteld. Deze bijdrage dient in één keer aan het begin van ieder jaar op eigen initiatief aan de vereniging te worden betaald.
  Na ontvangst van de vrijwillige donateursbijdrage ben je donateur tot en met 31 december van het dan lopende kalenderjaar. De donateur verlengd de periode met opnieuw een jaar door voor 15 januari op eigen initiatief de nieuwe voor donateurs vastgestelde bijdrage te storten.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


  Wilt u ook worden geïnformeerd over en/of deelnemen aan onze evenementen, vul dan ook de toestemmingsverklaring in. U krijgt dan tevens toegang tot het afgeschermde deel van onze website.


  Je ontvangt direct een kopie. Deze komt soms in de 'Junk' of 'SPAM' folder terecht.