Missie, visie & strategie

Missie, visie, strategie en hoe we dat invullen

Q-Divers is een kleine gezellige actieve vereniging voor jong en oud in Culemborg.

Een duikvereniging (duikteam/duikclub) die de duiksport promoot door opleiding en publiciteit in een gezellige, veilige omgeving. Veel activiteiten, evenementen en elke week wordt er samen gedoken.

Missie

Q-Divers heeft ten doel de bevordering en de beoefening van de onderwatersport

Visie

Q-Divers hanteert als uitgangspunt dat iedereen kan leren duiken. Natuurlijk heeft de één meer gevoel voor de duiksport dan de ander en leert niet iedereen even gemakkelijk nieuwe vaardigheden aan. Beiden zijn met tijd, oefening, herhaling en geduld op te lossen. En dat is iets wat we als vereniging prima aan kunnen bieden.

Strategie

Q-Divers tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van duikactiviteiten voor haar leden, het opleiden van begeleiders van deze activiteiten, het in woord en geschrift propaganderen van haar activiteiten

Invulling

Q-Divers haakt in op algemene evenementen (zoals in 2018 Culemborg 700, sportief, gezond en fit) om de duiksport onder de aandacht te brengen van een groter publiek. We streven er naar dat als er in Culemborg over de duiksport wordt gesproken, de naam ‘Q-Divers’ vrijwel direct boven komt, waarmee voor geïnteresseerden direct een opening is gecreëerd om met de duiksport te kunnen beginnen.
Q-Divers zoekt daarbij actief samenwerking met andere verenigingen en aanbieders die ons bij onze activiteiten kunnen ondersteunen. De intensieve samenwerking met ScubaRAH, een PADI duikschool, is daar een goed voorbeeld van.

Propositie

Iedereen kan leren duiken.

Dat is een mooi begin, maar daarna wil je beter gaan duiken. Door beter te duiken kan je meer genieten en ook daar zien we een belangrijke taak voor Q-Divers.

Duiken doe je niet alleen , maar wat nu als je zelf geen buddy hebt. Via een vereniging als Q-Divers kom je gemakkelijk in contact met andere duikers en is een afspraak snel gemaakt. Hierin zien we een belangrijke sociale functie voor Q-Divers.

Klik op één van onderstaande links om te ontdekken wat we voor jouw kunnen doen: