Wat kost lidmaatschap?

Contributies en andere kosten

 Jeugdlid
(tot en met 17 jr)
Senior lid
(vanaf 18 jr)
Q-Divers Clubcontributie€ 110,- / jr te betalen in vier gelijke termijnen voor aanvang van elk kwartaal
NOB contributie [2019]€ 18,65 / jr€ 43,00 / jr
KortingenIndien de jaar contributie:
- in twee gelijke termijnen wordt voldaan: 5% (€ 104,50 / jr, te betalen voor respectievelijk 1 januari en 1 juli)
- ineens wordt voldaan: 10% (€ 99,- / jr, te betalen voor 1 januari)
Proefduik€ 15,- vooraf te betalen. Wanneer wordt besloten lid te worden van Q-Divers, wordt dit bedrag op de contributie in mindering gebracht
OpleidingsboekenMateriaal wordt gericht per cursist ingekocht en tegen inkoopprijs + verzendkosten doorbelast aan de cursist.
Medische keuringKosten kunnen per keuringsarts verschillen. Belangrijk is dat de arts duikmedische keuringen mag verrichten. De eerste keuring is veelal iets duurder (ca. € 75,-) dan de herhalingskeuringen (ca. € 50,-) Tot 50 jaar is regel elke 3 jaar een keuring. Vraag gerust aan andere leden naar hun ervaringen.
Bij inschrijving later in het jaar, bedraagt zowel de Q-Divers clubcontributie als de NOB contributie 1/12 voor elke volle kalendermaand na inschrijving.
De NOB contributie wordt jaarlijks door de NOB vastgesteld. In deze NOB-contributie is een premie opgenomen voor een collectieve -beperkte- duikverzekering.
Zowel het clublidmaatschap als het NOB-lidmaatschap gaat in zodra Q-Divers je heeft ingeschreven bij de NOB. Zowel het Q-Divers als NOB-lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan per 31 december worden opgezegd en wordt jaarlijks per 1 januari automatisch met een jaar verlengd.