Proeflid worden via ScubaRAH

  Van harte gefeliciteerd met je PADI-brevet of PADI-speciality. Je hebt deze voltooid bij ScubaRAH en in het kader van de samenwerking tussen ScubaRAH en Q-Divers weet je dat je ScubaRAH proef-lid kunt worden bij Q-Divers.

  Leuk dat je erover denkt om van dit aanbod gebruik te maken.

  Wat is Q-Divers?

  Q-Divers is een niet commerciële vereniging, aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en daardoor ook lid van het overkoepelende NOC-NSF.

  Wat betekent het om ScubaRAH proef-lid te zijn bij Q-Divers?

  Gedurende deze kennismakingsperiode:

 • Heb je toegang tot clubduiken, zwembadlessen en evenementen
 • Heb je geen toegang tot of stemrecht tijdens ledenvergaderingen
 • Is het 'NOB lidmaatschap' verplicht. Ben je nog geen lid van de NOB, dan betaal je via Q-Divers de kosten van dit lidmaatschap
 • Ben je via de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) verzekerd, met dien verstande dat door Q-Divers af te dragen kosten van het daartoe benodigde NOB lidmaatschap tot het einde van het kalenderjaar waarin het ‘ScubaRAH proef-lidmaatschap’ eindigt, door het ScubaRAH proef-lid aan Q-Divers dienen te worden betaald
 • Is het 'clublidmaatschap' bij Q-Divers verder gratis
 • Hoe wordt je ScubaRAH proef-lid?

  Je bent nog maar een paar klikken verwijderd van een ScubaRAH proef-lidmaatschap bij één van de leukste duikverenigingen van Culemborg en omstreken: Q-Divers.

 • Vul onderstaand formulier in
 • Druk op 'verzenden'
 • Je ontvangt een email met alle relevante gegevens
 • Controleer deze gegevens goed, want met deze mail ga je jezelf bij ons inschrijven als proeflid
 • Je hebt een duikbrevet, doe een kopie van het hoogste brevet bij (foto, pdf) de mail
 • Je bent al NOB-lid, doe een kopie van je ledenpas bij (naar mijnNOB login) de mail
 • Maak waar nodig nog een verbetering en
 • Stuur de mail door naar ons secretariaat

 • Je krijgt binnen een paar dagen een bevestiging van je aanmelding.

  Kosten en duur

  Tijdens je proeflidmaatschap betaal je geen clubcontributie, alleen NOB-contributie. Het juiste bedrag van de NOB-contributie laten we je zo spoedig mogelijk weten. Wil je alvast een idee hebben, de actuele contributiekosten lees je hier.

  Het ScubaRAH proef-lidmaatschap gaat in zodra Q-Divers je als lid heeft ingeschreven bij de NOB. Dat doen we:
  - na ontvangst van een bewijs dat je lid bent van de NOB of
  - na ontvangst van de verschuldigde NOB contributie op rekening NL26 INGB 0004 8098 79 t.n.v. Q-Divers te Culemborg onder vermelding van NOB-contributie ScubaRAH proef-lid.
  Het NOB-lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan jaarlijks per 31 december worden opgezegd en wordt jaarlijks per 1 januari automatisch met een jaar verlengd.
  Het ScubaRAH proef-lidmaatschap bij Q-Divers eindigt altijd op de laatste dag van een volle kalender maand, te weten:

 • Na drie volle maanden bij inschrijving binnen 4 weken na brevetering;
 • Na twee volle maanden bij inschrijving na 4 weken en binnen 6 maanden na brevetering;
 • Na één volle maand bij inschrijving na 6 maanden en binnen 1 jaar na brevetering.
 • Persoonsgegevens

  Adresgegevens

  Contactgegevens

  Uw duikhistorie

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Q-Divers gaat met zorg om met uw gegevens. In onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement staat hierover meer beschreven. Daarnaast dient elk lid een zogenaamde toestemmingsverklaring te ondertekenen. Vul deze zo spoedig mogelijk in en lever deze ondertekent in bij onze secretaris. Voor de eerste registratie volstaat onderstaand akkoord:

  Bijzonderheden

  Gegevens met een * zijn verplicht
  Gegevens met een _ alleen waar nodig invullen

  Voor wie is deze aanbieding bedoeld?

  Deze aanbieding is uitsluitend bedoeld voor duikers die recent een PADI brevet of speciality hebben voltooid bij ScubaRAH, nog niet eerder, via ScubaRAH of anderszins, proeflid zijn geweest bij Q-Divers én zich binnen één jaar na de laatste brevetering door ScubaRAH via dit formulier bij Q-Divers aanmelden als proeflid.

  Wat dient een ScubaRAH proef-lid nog meer te weten?

  Het ‘ScubaRAH proef-lidmaatschap’ gaat over in een volledig lidmaatschap door overmaking van de eerste clubcontributie. Van de secretaris ontvang je circa twee weken voor het einde van je proeflidmaatschap informatie over de hoogte van deze clubcontributie. Heb je die niet ontv hangen, neem dan zelf even contact op. Indien deze clubcontributie niet wordt ontvangen, eindigt het ‘ScubaRAH proef-lidmaatschap’ op de eerder benoemde einddatum en wordt het lid op dezelfde datum bij de Nederlandse Onderwatersport Bond als lid van Q-Divers uitgeschreven.


  Deze mail komt soms in de 'Junk' of 'SPAM' folder terecht.